Zapra­sza­my do kontaktu

Nasza karcz­ma już od 1992 roku zachwy­ca swo­ich gości zna­ko­mi­ty­mi potra­wa­mi, sta­ro­pol­skim wystro­jem wnę­trza oraz licz­ny­mi atrak­cja­mi.
Tych, któ­rzy nie pozna­li jesz­cze naszej gościn­no­ści, ser­decz­nie zapraszamy.

606 856 470 – rezer­wa­cje pokoi
609 61 60 60 – rezer­wa­cje stolików

karczma@uwodnika.pl

Karcz­ma U Wodnika

96320 Msz­czo­nów
ul. Józe­fpol­ska 30 / wjazd z tra­sy E67 – kra­jo­wa 8

GPS: N 51.97537 E 20.50459

    zapra­sza­my w godzinach

    ponie­dzia­łek – piątek

    10:0021:00

    w sobo­ty i niedziele

    11:0020:00