Na dobry początek

for a good start

Paj­da chle­ba z wiej­skim smal­cem i gór­kiem kiszonym

Pie­ce of bre­ad with coun­try lard and pic­kled cucumber

15,00

Plac­ki ziemniaczane

Pota­to pancakes

18,00

Nasze Specjalności

our speciality

Pie­ro­gi z mię­sem i kapu­stą 8szt.

Home­ma­de dum­plings With meat and cabbage

26,00

Pie­ro­gi Ruskie 8szt.

Stuf­fed with mixtu­re of pota­to­es and cot­ta­ge cheese

26,00

Mix pie­ro­gów 8szt.

(4 z mię­sem i kapu­stą i 4 ruskie)
Mix home­ma­de Dumpling

26,00

Sakiew­ki ze szpinakiem

Dum­pling with spinach

32,00

Zupy

soups

Fla­ki woło­we z pieczywem

Beef tri­pe with bread

20,00

Żurek sta­ro­pol­ski

Tra­di­tio­nal polish sour soup

18,00

Barszcz czer­wo­ny z uszkami

Beetro­ot soupwith meat dumplings

18,00

Pomi­do­ro­wa z makaronem

Toma­to soup with pasta

17,00

Pomi­do­ro­wa z ryżem

Toma­to soup with rice

17,00

Mięsa

main courses

Kotlet po msz­czo­now­sku (kotlet zapie­ka­ny z serem i pla­stra­mi kiełbasy)

Msz­czo­now­ski sty­le pork cutlet (cutlet with baked che­ese and sli­ces of sausage)

27,00

Tra­dy­cyj­ny kotlet schabowy

Tra­di­tio­nal pork chop in breadcrumbs

20,00

Polę­dwicz­ki wie­przo­we z cebulą

Pork ten­der­lo­ins with onion

27,00

Golon­ka peklo­wa­na bez kości opiekana

Baked pic­kled pork knuc­kle witho­ut bone

12,00 zł (wg wagi 100g)

Eska­lop­ki z polę­dwicz­ki wie­przo­wej w sosie śmietanowo-pieczarkowym

Veal esca­lo­pe

28,00

Szny­cel z pie­czar­ka­mi i jaj­kiem sadzonym

Schnit­zel with mush­ro­oms and fried egg

30,00

Bit­ki woło­we w sosie

Beef cutlets with sauce

28,00

Pla­cek zbójnicki

Pota­to pan­ca­ke with meat and sauce

40,00

Filet z kurczaka

Chic­ken fillet

20,00

Filet z kur­cza­ka z serem

Chic­ken fil­let with cheese

22,00

Gril­lo­wa­na pierś z kurczaka

Gril­led chic­ken breast

22,00

De vola­il­le”

De vola­il­le”

27,00

Ryby

fish

San­dacz z masłem ziołowym

Zan­der with herb but­ter 100g

20,00 zł (wg wagi 100g)

Pstrąg nadzie­wa­ny czosn­kiem i nacią pietruszki

Tro­ut stuf­fed with gar­lic and par­sley 100g

15,00 zł (wg wagi 100g)

Łosoś

Sal­mon 100g

20,00 zł (wg wagi 100g)

Sałaty

lettuces

Sała­ta w sosie Vinegrette

Let­tu­ce with Vina­igret­te dressing

12,00

Sała­ta z gril­lo­wa­nym kurczakiem

Let­tu­ce with gril­led chicken

32,00

Sała­ta z pie­czo­nym bura­kiem i serem feta

Let­tu­ce with gril­led chicken

30,00

Dodatki

side orders

Ziem­nia­ki gotowane

Boiled pota­to­es

6,00

Ziem­nia­ki opiekane

Baked pota­to­es

9,00

Fryt­ki

Chips

9,00

Klu­ski śląskie

Sile­sian dumplings

10,00

Kapu­sta mło­da zasmażana

Fried cab­ba­ge

12,00

Buracz­ki zasmażane

Fried small beetrots

12,00

Bukiet warzyw goto­wa­nych
(bro­ku­ły, mini mar­chew­ka, kalafior)

Set of boiled vege­ta­bles (broc­co­li, mini car­rots, cauliflower)

12,00

Surówki

salads

Surów­ka z bia­łej kapusty

Whi­te cab­ba­ge salad

8,00

Surów­ka z czer­wo­nej kapusty

Red cab­ba­ge salad

8,00

Surów­ka z kiszo­nej kapusty

Pic­kled cab­ba­ge salad

8,00

Surów­ka z marchewki

Car­rot salad

8,00

Bukiet suró­wek

Set of salads

15,00

Mize­ria

Cucum­ber salad with sour cream

12,00

Ogór­ki kiszone

Pic­kled cucumbers

7,00

Desery

desserts

Lody z cie­pły­mi mali­na­mi i bitą śmietaną

Ice cre­am with hot rasp­ber­ries and whip­ped cream

25,00

Cie­pły jabłecz­nik z loda­mi i bitą śmietaną

Warm apple pie with ice cre­am and whip­ped cream

22,00

Napoje Gorące

hot drinks

Kawa parzo­na

Bre­we­ed coffee

10,00

Kawa ame­ri­ca­na

Ame­ri­can coffee

12,00

Kawa espres­so

Espres­so

10,00

Cap­puc­ci­no

Cap­puc­ci­no

14,00

Caf­fe latte

Cafe lat­te

15,00

Her­ba­ta Lip­ton” z cytrynką

Lip­ton” tea with lemon

10,00

Her­ba­ta Lip­ton” zielona

Gre­en tea

10,00

Her­ba­ta Lip­ton” owocowa

Fru­it tea

10,00

Napoje Zimne

cold drinks

Coca-Cola (0,25l)

10,00

Coca-Cola Zero (0,25l)

10,00

Fan­ta (0,25l)

10,00

Spri­te (0,25l)

10,00

Tonic Kin­ley (0,25l)

10,00

Woda Kro­pla Beski­du (nie­ga­zo­wa­na / gazo­wa­na) (0,33l)

8,00

Sok Cap­py (0,25l)

10,00

Fuze Tea (0,25l)

10,00

Piwo

beer

Kuflo­we

Beer on draught

Tyskie (0,5l)

14,00

Tyskie (0,3l)

10,00

Butel­ko­we

Bot­tled beer

Pil­sne­rU­rqell (0,5l)

16,00

Ksią­żę­ce Zło­te psze­nicz­ne” (0,5l)

16,00

Lech FREE (0,33l)

Non alco­ho­lic beer

10,00

Alkohole

alcohols

Wino czer­wo­ne, bia­łe (lamp­ka 250ml)

Red, Whi­te Wine

16,00

Wód­ki

Żubrów­ka (50ml)

7,00

Wybo­ro­wa (50ml)

7,00

Fin­lan­dia (50ml)

9,00

Whi­sky Bal­lan­ti­ne­’s (50ml)

15,00

Jack Danie­l’s (50ml)

20,00

Gin Lubu­ski (50ml)

12,00